پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب ---------- تـا در این پرده جز اندیشــــــه او نگــذارم

                            غم خوردن عشقت

 

بجز غم خوردن عشقت غمـــی دیگر نمی‌دانــــم

                                                       که شادی در همه عالم ازین خوشتر نمی‌دانــم

 

گر از عشقت برون آیــــم به ما و من فرو نایـــم

                                                       ولیکن مــا و من گفتن به عشقت در نمی‌دانــم 

 

ز بس کانــــدر ره عشق تـو از پای آمدم تا ســـر

                                                       چنان بی پا و سرگشتم که پای از سر نمی‌دانم

 

به هــــر راهی که دانستم فرو رفتــــم به بوی تو

                                                      کنون عاجــــز فرو ماندم رهــی دیگر نمی‌دانم 

 

به هشیاری می از ساغــر جـدا کردن توانستــــم

                                                       کنون از غایت مستی می از ساغـــــر نمی‌دانم

 

به مسجــــــد بتگر از بت باز می‌دانستم و اکنون

                                                       درین خمخانــــه‌ رندان بت از بتگـــر نمی‌دانـم

 

چو شد محـــرم ز یک دریا همه نامی که دانستم

                                                       درین دریای بی نامـــی دو نام‌آور نمی‌دانــــــم

 

یکی را چون نمی‌دانم سه چون دانم که از مستی

                                                       یکی راه و یکی رهرو یکی رهبـــر نمی‌دانـــم

 

کسی کانـدر نمکسار اوفتد گم گردد انــــــدر وی

                                                        من این دریای پر شور از نمک کمتر نمی‌دانم

 

دل عــــطار انگشتی سیــــه رو بود و این ساعت

                                                       ز برق عشق آن دلبــــر بجز اخگــــر نمی‌دانم

 

(عطار)

                                                   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ مرداد۱۳۸۵ساعت 12:1  توسط عليرضا | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
آنكس كه بداند و بداند كه بداند
اسب طرب از گنبد گردون بجهاند

آنكس كه بداند و نداند كه بداند
بيدار كنيدش كه تا خفته نماند

آنكس كه نداند و بداند كه نداند
لنگان خرك خويش به مقصد برساند

آنكس كه نداند و نداند كه نداند
در جهل مركب ابدالدهر بماند

نوشته های پیشین
آبان ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
اردیبهشت ۱۳۸۶
فروردین ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهریور ۱۳۸۵
مرداد ۱۳۸۵
پیوندها
يافا
زري
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM